Wt/cu/бесѣда

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | cu
Wt > cu > бесѣда

Словѣньскъ ѩꙁꙑкъ[edit | edit source]

Єтѷмологїꙗ[edit | edit source]

Из прасловѣньскъ *besěda, из дрєвл҄ьн҄ь грьчьскъ λαλία, laliā́.

Оусїастїкъ[edit | edit source]

бесѣдаbesěda женьскъ родъ (а–основаньѥ)дрѹгъ видъ: бесада

проповѣдь, бесѣда, раꙁговоръ
 1. слово, рѣчь.
  • рече же имъ и҃съ ... по чъто бесѣдꙑ моеѩ не раꙁѹмѣате. ѣко не можете слꙑшати словесе моего — (М Йо 8.43 З А)
  • женѣ же г҃лхѫ ... юже не ꙁа твоѭ бесѣдѫ вѣрѹемъ. сами бо слꙑшахомъ и вѣмъ. ѣко сь естъ въ істинѫ сп҃съ мира х҃ъ — (М Йо 4.42 З А)
  • да насладитъ сѩ емѹ бесѣда моѣ — (СП 103.34)
  • нъ что обличаѥма петромь. противиста сꙙ ѥмѹ бесѣдамъ мнꙙшта ѹтаити сꙙ ѥго — (С 363.23)
  • ѡ горе мьнѣ рече. что сътворѫ аꙁъ ... бесѣда дѣвича. а ѫтроба не дѣвича — (С 240.13)
  1. говоръ
   • пристѫпьше стоѩштеи рѣшѧ петрови. въ істинѫ и тꙑ отъ нихъ еси. ꙇбо и бесѣда твоѣ авѣ тѧ творитъ — (М Мт 26.73 З, А. Срв.Мк 14.70 М З)
 2. бесѣда, раꙁговоръ
  • бл҃гви и нꙑ пришествие рабъ твоихъ. ꙇ дажди намъ. да полеꙁнꙑ бѫдѫтъ бесѣдꙑ нашѧ — (СЕ 18а 2)
  • і бесѣдѫ обꙑчаі ... ꙇ дувъное ѹченье. ꙇ накаꙁанье. вьсе то съребролюбьствье сътворіло естъ ꙁабꙑти — (К 4b 21)
  • блѫдьница ѥстъ сласть. сладько ти бесѣдѹѥтъ съпрьва. таи въпѹштаѭшти. бесѣдоѭ горесть съмрьтънѫѭ — (С 351.7)
  • и вьꙁлюбивъ ѥго дѹховьнꙑи. раꙁѹмъ же и ѹстрои и сладькѫѭ бесѣдѫ. вь чьсти имѣаше вьса лѣта патриаршъства своѥго — (С 288.19–20)
 3. проповѣдь
  • нъ беꙁѹмье ... адителево на своѭ бесѣдѫ...ꙑкъ...в.ѣчетъ — (К 3а 30)
  • и словеса хꙑтрьць. и бесѣдꙑ ѹчител҄ь. иꙁвѣштати не могѫ ꙁълобꙑ ѥѧ — (С 400.1–2)

Проиꙁводьниѣ словесе[edit | edit source]

Съвѧꙁаниѣ словесе[edit | edit source]

Прѣводъ[edit | edit source]

Источьникъ[edit | edit source]

 • Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. Старослвянский словаръ (по рукописям X-XI веков). Изд. "Русский Язык". 1994. с. 842 ISBN 5-200-01113-2