Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/土

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:32
福州話名字:tū (tiŭ-tū-bèng)
英文名字:Radical 32 (ground, earth)
筆畫數:3

0[edit | edit source]

 • 土 = tū , tù

2[edit | edit source]

 • 圣 = séng

3[edit | edit source]

 • 在 = câi
 • 地 = dê
 • 圯 = gī , ì
 • 圭 = giĕ
 • 圬 = ŭ

4[edit | edit source]

 • 坂 = bāng
 • 址 = cī
 • 坐 = cô̤ , sô̤i
 • 圻 = gì
 • 均 = gĭng
 • 坊 = huŏng
 • 坑 = kăng
 • 坎 = kāng
 • 坍 = tăng

5[edit | edit source]

 • 坼 = cháik
 • 坻 = dì
 • 坫 = diéng
 • 坰 = hĭng
 • 坵 = kiŭ , kŭ
 • 坷 = kó̤
 • 坤 = kŏng
 • 垃 = lă
 • 坭 = nà̤
 • 坡 = pŏ̤ , bŏ̤
 • 坯 = puŏi
 • 垂 = sùi
 • 坦 = tāng

6[edit | edit source]

 • 垤 = diĕk
 • 垛 = diō
 • 垓 = găi
 • 垢 = gáiu , gāu
 • 垝 = gūi
 • 型 = hìng
 • 垔 = ĭng
 • 垠 = ngṳ̀ng , ngìng
 • 垣 = uòng

7[edit | edit source]

 • 埃 = ăi
 • 垻 = bá
 • 埔 = buô
 • 埕 = diàng , dìng
 • 埆 = gáuk
 • 埏 = iòng
 • 埌 = lâung
 • 埒 = liók
 • 埋 = mài , muài
 • 城 = sìng , siàng
 • 埀 = sùi

8[edit | edit source]

 • 埤 = bī
 • 埠 = buô
 • 培 = buòi
 • 執 = cék
 • 埭 = dâi
 • 堆 = dŏi
 • 堂 = dòng
 • 埧 = gê̤ṳ
 • 基 = gĭ
 • 堅 = giĕng
 • 埯 = iēng
 • 埳 = kāng
 • 堇 = kṳ̀ng , gê̤ṳng
 • 域 = mĭk
 • 埿 = nà̤
 • 埴 = sĭk
 • 埽 = suā
 • 埵 = tiō

9[edit | edit source]

 • 堡 = bó̤
 • 報 = bó̤
 • 堲 = cék
 • 堘 = chìng
 • 堞 = diĕk
 • 場 = diòng
 • 堵 = dū
 • 𡍼 = dù
 • 堦 = găi
 • 堠 = hâiu
 • 堰 = iēng
 • 堙 = ĭng
 • 堪 = kăng
 • 堯 = ngièu
 • 堤 = tì

10[edit | edit source]

 • 塟 = cáung
 • 塍 = chìng
 • 填 = dèng , dièng , dĭng , diēng , dìng
 • 塘 = dòng
 • 塗 = dù
 • 塤 = hṳ̆ng
 • 塋 = ìng
 • 塏 = kāi
 • 塊 = kuāi , dó̤i
 • 塢 = ó
 • 塞 = sáik , sái , sék
 • 塒 = sì
 • 塩 = sièng
 • 塑 = só
 • 塐 = só
 • 塔 = ták
 • 墖 = ták
 • 塜 = tūng
 • 塕 = ŭng , ūng

11[edit | edit source]

 • 塹 = ciêng , chiêng
 • 墊 = dâing , diéng
 • 墀 = dì
 • 塵 = dìng
 • 塲 = diòng
 • 墐 = gê̤ṳng
 • 墘 = gièng
 • 境 = gīng
 • 㙤 = hiă
 • 墅 = iā
 • 塈 = kái
 • 墁 = mâng
 • 墓 = muó
 • 塳 = pùng
 • 塾 = sṳ̆k
 • 墉 = ṳ̀ng

12[edit | edit source]

 • 增 = cĕng
 • 墜 = dôi
 • 墮 = dôi , dô̤
 • 墩 = dŏng , dŭng
 • 墟 = hṳ̆
 • 墦 = huăng
 • 墳 = hùng , hūng
 • 墨 = mĕ̤k
 • 墡 = siêng
 • 墰 = tàng

13[edit | edit source]

 • 墻 = chiòng
 • 壇 = dàng
 • 壅 = é̤ṳng
 • 墾 = kōng
 • 壁 = pék , biáh
 • 墺 = ó̤

14[edit | edit source]

 • 厭 = ák , dáh
 • 壍 = ciêng
 • 壕 = hò̤
 • 壎 = hṳ̆ng
 • 壑 = káuk

15[edit | edit source]

 • 壙 = kuōng
 • 壘 = lūi

16[edit | edit source]

 • 壞 = huâi
 • 壚 = lù
 • 壟 = lūng
 • 壝 = mì
 • 壜 = tàng

17[edit | edit source]

 • 壤 = iōng

19[edit | edit source]

 • 壩 = bá