Wq/bcl/Masha Gessen

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | bclWq > bcl > Masha Gessen

Mga Sambit[edit | edit source]

Masha Gessen
  • Mayo igdi na dapat kita an may deretsong mag-agom, alagad ako man nag-iisip na dai dapat mag'agom. Kalabot sa pakikilaban para sa kasal nin mga binabae an pagputik manongod sa kun ano an gigibohon niato sa pag - agom pag - abot niato dian huli ta nagpuputik kita na an institusyon nin pag - agoman dai maliliwat, asin iyan kasinungalingan.
  • An kasinungalingan bakong konektadong epekto kan ginigibo kan RT; iyan an puso kan pinakapaagihan.
  • Pakalihis nin haros limang polong taon nin sistematikong pagkalaglag kan espasyo nin publiko, na si Putin, an normal na mga paagi nin pagpalaog nin impormasyon kan regular na mga tawo manongod sa estado kan saindang nasyon mayo na. Saro sanang tawo na nawaran kan saiyang pagbuhay o kabanga kan saiyang natipon an makakabareta na an ekonomiya nagluluya na.
  • An pampublikong espasyo ikinatatakot an rehimen na Putin, na nagmaigot, asin epektibo, na raoton iyan.
  • An mga aktibista asin peryodistang Ruso na nagkukua nin igong mga huma nin kagadanan asin nagkukua kaiyan nin igong importansia sa mga bantay sa pagtangdan parate man na maingat sa saindang hinahanapan. Dai nahaloy pakatapos kan kampeon sa chess na si Garry Kasparov nagpondo sa isport tanganing lumaog sa politika nin bilog na panahon, kan 2004, binayadan nia an sarong grupo nin walong guardia sa grupo, na bako sanang nag - iba sa saiya sa gabos na lugar kundi nagdara man nin inomon na tubig asin kakanon para ki Kasparov tanganing magkakan sa mga pagkakan na ihinihiras sa publiko. Tolong taon na an nakaagi, sinabihan ako ni Kasparov na an gusto nia sa kadaklan manongod sa pagbiahe sa ibang nasyon medyo haloy - haloy nang nakakaula sa saiyang mga guardia. Pakalihis nin sarong taon, an mga huma nagtulod sa saiya na permanenteng bayaan an Rusya.
  • An mga pagsalakay nin hilo posibleng mas lakop pa ngani sa Rusya kisa pag - asasinar paagi sa badil. Kadaklan bantog na gayo, si Alexander Lovinenko, sarong hilom-police whistle-blower, nagadan kan polonium sa London, kan 2006. Kan nakaaging semana, ibinareta nin mga peryodiko sa Britania na an sarong Rusong negosyante na nanholog nin gadan mantang nag - oogma sa sarong timog - gilid nin Londres kan 2012 nagadan nin sarong bihirang hilo sa tinanom. Siya nagin mayor na testigo sa sarong kasong pagpapangana na orihinal na ibinuyagyag kan taga-Cico accountant Sergei Magnitsky, na pinasakitan sagkod na magadan, kan 2009, sa sarong karsel sa Rusya.
  • Arog kan Soviet regime bago kaiyan, an gobyerno nin Putin nagpapalakop nin takot paagi sa paglaglag sa imahinasyon na kayang protehiran nin saro an saiyang sadiri... An mga tawo na nagtatrabaho sa duwang restawran sa Moscow pinatanidan ako, na laen - laen, manongod sa eksaktong mga lugar nin paghinanyog sa mga aparato sa pagkakan. Dai mapagdududahan an mga patanid. An kakanon sa duwang lugar na iyan, sa parate, bako sanang marahayon kundi garo baga ligtas man. Na, kaiba kan saldang sa tigsoli, nakatatabang na mapagdanay an malaman na sentido nin pagigin normal na igwa nin paagi na makaibanan an magagadanon na peligro na nagin nang sarong katunayan nin pan - aroaldaw na buhay.