Wq/bcl/Kai Cheng Thom

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | bclWq > bcl > Kai Cheng Thom

Si Kai Cheng Thom sarong parasurat sa Canada asin social worker.

Sambit[edit | edit source]

What I learned, loved and lost as a trans Zumba addict (2018)[edit | edit source]

What I learned, loved and lost as a trans Zumba addict (June 12, 2018)
  • Kan ako sadit pa (alagad pinadakula bilang sadit na aking lalaki), an gusto ko labi sa ano man iyo na magin parabayle. Kun gurano an pagmawot ko dian - sa mga ilaw, sa entablado, sa magayonon na mga kantidad, sa kadaklan para sa pagtao nin biyaya nin paghiro kaoyon sa sarong trabaho na mas dakula kisa sa sako. Arog nin sadit na Intsik na si Billy Elliott, nagkaigwa ako nin magayon asin imposibleng pangatorogan. Alagad bakong arog kan ki Billy Elliott, nungka akong narealisar. Iyan an sinabi kan Transmisogny asin duwang nawalat na bitis: Pinagngisihan ako, pinagdaogdaog, o sinopog sa lambang klase nin bayle na prinobaran ko.
  • Kun igwa nin sarong leksion na kaipuhan kong itokdo sa saimo, mahal na parabasa, girumdomon ini: Nag - arabot asin minahale an mga aking lalaki, alagad sagkod lamang an The Dance.
  • Kan aldaw na idto sa irarom kan mas hababang mga ilaw kan YMCA, ako daing kaagid.
  • Para sa dakol sa sato, an paggibo nin pisikal na aktibidad sarong emosyonal na marhay, peligroso pa ngani, na gibohon. Mga bentaha asin ehersisyo an mga lugar nin makuring paglitik sa gera kun saen nagdirereparo manongod sa kahulogan na "male" asin babae" nag'arabot. An mga kuwartong pagliwat sa publiko peligroso para sa transmale na mga babae, na sa parate stereotype asin stigmatate bilang potensial na mga naniniba sa sekso na ginigibo an "tunay na mga babae" na dai mapamugtak. Sya parati nagbubuyagyag asin nagdoon kan satong hawak sa mga paagi na "haleon" kita sa mga estranghero o napotongod sa gender dysphoria. Maski daa an mga aktibidad sa gerang-neutral an totoo ngane resulta kan mga stereotype manongod sa "feminine" versus "masculine" na mga porma nin pag'ehersisyo.
  • Sa pagtipa' ko, cha-cha-cha asin sinuntok an sakong mga kamot sa paglabog, pinonan kong girumdomon, sa enot na pagkakataon sa halawig na panahon, an mga oras na idto ako nanhabon komo aki pa, nagbabayle sana sa sakong kuwarto na may mga headphone. An mga oras na idto na madaling mawara an itsura ko bakong mahalaga, an namatean ko sana. Ngonyan pa sana, bako na akong aki. Mayo nin siisay man na kayang magputok na daing kontrol, na ngingisihan ako, padusahan ako, pinipirit akong pumondo. Namatean ko na ako talingkas na marhay, magayonon, sa paaging isinurat ko na imposible para sa sako kaidto. ... An sakong mas nasa laog na parabayle nagpoon na lumuwas sa hararom na kotkot kun saen pinapagdanay ko sia sa gabos na panahon na ini. Nanompongan ko na dai ako noarin man tinogotan na magkaaki.
  • Igwa nin sarong milyon na saradit na pribilehio na ipinamumugtak na dai kayang gibohon nin mga tawo: Kabilang dian an pampublikong espasyo, sa pisikal na aktibidad, sa pag - ogma sa satong sadiring hawak. Nagkaigwa ako nin pisikal na aktibidad na gustong - gusto kong tagalan an dai mabilang na saradit na akto nin pagkaongis, asin sa katapustapusi, igo na an yaon sa sako.
  • Tigsik ko an paghalat. Nanompongan ko na kun ano an kaipuhan kong manompongan. Basta tamaan ako, naghahalat ako sagkod na yaon ako sa sakong apartment. Ipinagadan ko si Enrique Igleias. Ipirong ko an sakong mga mata. Nagbayle man ako.