Jump to content

Wp/zgh/APTX4869

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > APTX4869

ⴰⴼⵔⴽⴰ ⵏ APTX4869 ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⴰⵔ ⵉ ⵜⵢⴰⵡⵖⵕⴰ (ⵢⵓⵏ-ⵀⴰⵊⵉ-ⵔⵓⴽⵓ-ⴽⵢⵓ) ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵔⴽⴰ ⴰⵎⵏⵖⵉ ⵖ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵎⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⴽⵓⵏⴰⵏ, ⴰⴼⵔⴽⴰ ⵜⵚⵓⴱⵜ ⵛⵉⵀⵓ ⵎⵉⵢⴰⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ,ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⴰⵏⵜ ⵣⵓⴷ ⴰⵎⵔⵉⴳ ⴰⵎⵏⵖⵉ ⴰⵔ ⵉⵏⵇⴰ ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⴰⵢⴼⴼⴰⵍ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ, ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵓⵔⴰ ⵉⵏⵇⵇⴰ ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵎⵥⵉⵢ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵉ ⴽⵓⵏⴰⵏ