Wp/zgh/A

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > A
Jump to navigation Jump to search

A ⵏⵖ aⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵖⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵙⵉⵔⵉⵍⵉ.

  • A ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ:
  • ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ A ⵏⵖ a ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⴰⵍⵏ.

ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ[edit]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵉⵜ[edit]

ⵜⴰⵙⵎⵉⴷⴳⵜ[edit]

ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ[edit]

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]