Wp/zgh/A

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > A

A ⵏⵖ aⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵖⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵙⵉⵔⵉⵍⵉ.

  • A ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ:
  • ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ A ⵏⵖ a ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⴰⵍⵏ.

ⵜⵉⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵉⵜ

ⵜⴰⵙⵎⵉⴷⴳⵜ

ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ