Wp/zgh/ⵜⵓⵣⵓⴼⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⵓⵣⵓⴼⵜ
Jump to navigation Jump to search

ⵉⵔⵎ ⵜⵓⵣⵓⴼⵜ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⵏⵓⴷⵔ ⵏ ⵜⵥⵔⴳⵎⴰⵎⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵉⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵣⵣⵉⴼⵉⵏ.