Wp/zgh/ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵉⵡⵏⴰⴽⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ: ⵜⴰⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜⵜⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴱⴰⵍⵇⴰⵏⵉⵜ.