Wp/zgh/ⵜⵓⵊⴰⵏ (ⵜⵓⵏⵙ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⵓⵊⴰⵏ (ⵜⵓⵏⵙ)
Jump to navigation Jump to search

ⵜⵓⵊⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴷⵡⵡⴰⵔ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵟⵎⴰⵟⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⴰⴱⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ، . ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ . ⴰⵙⵙⴰ ⵊⵓⵊⴰⵏ ⵜⴹⴼⵕ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵄⵜⴰⵎⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵝ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⵔ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵎ : ⴷⵅⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵊⴰⵏ، ⴷ ⵜⵓⵏⵉⵏ، ⴷ ⵣⵎⴰⵔⵜⵏ .