Wp/zgh/ⵜⵉⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⵉⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
Jump to navigation Jump to search

ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⵏⵜ « ⵜⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵍ ⵜⵉⵔⵎⴰⴳⵓⵍⵉⵏ » (ⵏⵖ « ⵜⵉⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ») ⵏⵏⴰ ⵙⴳ ⴷ ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵜⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵙⵍⴹⵜ ⵜⴰⵙⴽⵜⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵢⵓⵡⵏⵉⵏ-ⴰⴷ « ⵜⵉⵢⵓⵡⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ».