Wp/zgh/ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ
Jump to navigation Jump to search

ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ. ⴳⵏⵜ ⵉⵢⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ, ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵙ ⵉⴳⵔⵔⴰ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵓⵡⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ, ⵜⴱⴹⴰ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖⴼ 48 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⵀⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ: