Jump to content

Wp/zgh/ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ. ⴳⵏⵜ ⵉⵢⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ, ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵙ ⵉⴳⵔⵔⴰ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵓⵡⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ. ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ, ⵜⴱⴹⴰ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖⴼ 48 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⵀⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ: