Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ

ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⴰⵍⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵣⵔⴽ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙⵏⵥⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵣⵉⴽ[edit | edit source]

ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵖⴰⵏⵏ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵣⵉⵔⵉⵢ ⴳⵔ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵉⵙⵙⵏⵥⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵙ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ.

ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ[edit | edit source]

ⵜⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ[edit | edit source]

ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰ[edit | edit source]

ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵔⵙⵉⵏⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ[edit | edit source]

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]

ⵥⵕ ⴰⵍⵜⵓ[edit | edit source]