Jump to content

Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ

ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⴰⵍⵖⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵣⵔⴽ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙⵏⵥⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵣⵉⴽ

ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵖⴰⵏⵏ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵣⵉⵔⵉⵢ ⴳⵔ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵉⵙⵙⵏⵥⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵉⴳⵉⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵙ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ.

ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ

ⵜⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ

ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰ

ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵔⵙⵉⵏⵜ

ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⵥⵕ ⴰⵍⵜⵓ