Jump to content

Wp/zgh/ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ

ⵓⵏⴳⴰⵍ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ

ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ

ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ

ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ

ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ

ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵔⴽⴰⵎ

ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ

ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵍⴽⵓ

ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⵉⵢⵉⵏ

ⵉⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ

ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵢⴰⴹⵏ

ⵜⴰⵊⵔⵔⵓⵎⵜ

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ

ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰ

ⵜⴰⴼⵉⵣⵉⵜ

ⴰⵙⵖⴰⵏ

ⵜⵉⵏⵙⵍⵎⵜ

ⵜⴰⴽⵔⵉⵜⵢⴰⵏⵜ

ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ