Wp/zgh/ⵜⴰⵍⴰⵢⴽⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⵍⴰⵢⴽⵉⵜ
Jump to navigation Jump to search

ⵓⵣⵔⴼ, ⵜⴰⵍⴰⵢⴽⵉⵜ ⴷ « ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ[1]» ⴷ ⴰⵡⴷ « ⵜⴰⵔⴰⵡⵙⴰ (neutralité) ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏⴻⵏ[1]». ⵜⵙⵙⵓⵎⴽ ⵜⴳⵓⵔⵉ-ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ « ⵜⵙⵏⵜⵓⵜⵉⵏ, ⵜⵓⵏⴱⵉⵣⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵎⴰⴳⵓⵍⵉⵏ (indépendantes) ⵙ ⵜⵙⵏⵜⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ[1]».

ⵜⴰⵍⴰⵢⴽⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵣ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ. ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴳⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵉⵙⴳⴰⴷⵏ ⵉⵖⵢ ⴰⴷ ⵉⵎⵣⵉⵔⵢ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵢⴹ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]

  1. 1.0 1.1 1.2 Définition de la laïcité par le Centre national des ressources textuelles.