Wp/zgh/ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ-ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ (2014).

ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ ⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ.