Wp/zgh/ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ

ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ: (νεο)ελληνική γλώσσα (ⵏⵢⵓ)ⵉⵍⵍⵉⵏⵉⴽⵉ ⴳⵍⵓⵙⵙⴰ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ (ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ) », ⵏⵖ ⵙ ⵓⵙⵙⵏⵣⵍ (νέα) ελληνικά (ⵏⵢⴰ) ⵉⵍⵍⵉⵏⵉⴽⴰ) ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏ 15 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ, 10,7 ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⵉⴽ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵇⵓⴱⵔⵓⵙ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⴳ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰⵜⵓⵔⴽⵢⴰ.