Wp/zgh/ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵡⴰⵔⴰⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵡⴰⵔⴰⵙ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵡⵔⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵜⵢⵉⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 516 ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵢⵏⴱⴹ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⵉⴷⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 530 ⴷ 546 . ⵓⵔ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵏⵡⴰ ⵢⵏⴱⴹⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵡⵔⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⴱⴷⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⴱⴹⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵍⵟⴰⴼⴰ