Wp/zgh/ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
Jump to navigation Jump to search
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ ⴷ ⴰⴱⴰⵜⵔⵓⵔ ⵏⵏⵙ

ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ sintel) ⵏⵜⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵉⵜⴼⵙⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2960 (2010), ⵜⴼⵙⵔⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⴰⴼ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ.

ⴰⴱⴰⵜⵔⵓⵔ ⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ[edit]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ