Wp/zgh/ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⴰⵏⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ
ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴳ ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ

ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ (San Francisco) ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴹⴼⴰⵔ ⵉ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ, ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ 776,773 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ.