Wp/zgh/ⵖⴰⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵖⴰⵜ

ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵖⴰⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵊⴰⵔ-ⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⵣⴰⵢⵔ . ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ، ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ، ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴰⴽⵓⵙ , ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⵓⴳⴰⵔ 100 ⵏ ⵉⴷⵡⵡⴰⵔⵏ . ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵔⴽⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴷⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴱⵓⴽⵜⵓⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ .