Wp/zgh/ⵔⵡⵉⵛⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵔⵡⵉⵛⴰ
Jump to navigation Jump to search
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵀⵡⵡⴰⵔⵉ, ⴷ ⴰⵎⵖⵏⴰⵊ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 1950 ⴳ ⵎⵔⵉⵔⵜ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2012 ⴳ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ.

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ[edit]

ⵉⴳⵎⴰ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⵣⵢⴰⵏⵜ,ⵉⵖⵔⴰ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ,ⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ. ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 11 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷⵢⵓⵕ ⵛⵛⵢⵓⵅ ⴳ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ. ⴳ 1964, ⵉⵏⵜⴰ ⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵙ ⵍⵓⵟⴰⵕ.

ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ[edit]

ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ[edit]

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⴼⵍⵉⴷⵏ. ⴰ ⵏⴽⵜⵉ ⵙⵉⴳⵙⵏ:

  • ⵉⵏⴰⵙ ⵉⵏⴰⵙ
  • ⴰ ⵓⵍ ⵉⵏⵓ
  • ⵣⵡⵉⵔⵅ ⴰ ⵙⵉⴷⵉ ⴰⵔⴱⵉ ⵊⵓⴷ ⵖⵉⴼⵉ