Jump to content

Wp/zgh/ⵔⵎⴹⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵔⵎⴹⴰⵏ
ⵔⴰⵎⴰⴹⴰⵏ

ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵔⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⴳ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⴰⵄⴱⴰⵏ، ⵉⵥⵉⵍ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵎⵏⴻⵏ ، ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⵥⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵔⵔⵓⴽⵏ ⵙⴳ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

ⵢⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⵎⵉ ⵥⵕⵕⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ 29 ⵏ ⵛⴰⵄⴱⴰⵏ، ، ⵉⴳ ⵢⴽⵎⵎⵍ ⵔⵎⴹⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⵙⵍⴽⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵟⵔ.

ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ؛ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴳⵉⵣⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵍⴰⵡⵃ ⵍⵎⴰⵃⴼⵓⴹ ⵖⵔ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⴳⴳⵉⵣⴷ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷⵏ ⵉⵎⴹⴼⵔⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ ⵏ ⵍⵡⴰⵃⵢ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵖⴰⴼⵙ ⴳ ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⵃⴰⵔⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵖⵔⵙ ⵍⵎⴰⵍⴰⴽ ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ، ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ⵜⴳⴰ ⵜⴽⵟⵟⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵢⴳⴳⵉⵣⵏ ⵙⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ.

ⵢⵣⴷⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⵎⴹⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵟⵟⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙ ⴳⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵣⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵎ: ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⵔⴰⵡⵉⵃ ⴷ ⵍⵉⵄⵜⵉⴰⴼ ⴳ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ، ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵇⴰⵍⵉⴷ ⴰⵎ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵖⵔ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵡⵓⵜⵛⵉ .