Jump to content

Wp/zgh/ⵓⵏⴳⴰⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵓⵏⴳⴰⵍ
ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵜⴼⵔⴰⴳⵓⵏⴰⵔⴷ, ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 1770, ⵜⵓⵜⵜⵓⵃⴹⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ.

ⵓⵏⴳⴰⵍⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵙⵓⴳⵏⴰⵏ. ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⴷⵡⵏ ⵉⵏⴼⴰⵍⴰⵍⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⴰⵎⵎ « ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍⵏ!» ⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ «ⴰⵎⵙⵏⴳⴰⵍ» ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵓⴽⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵓⵜⵜⴰⵍ.

ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⵎⵏⴳⴰⵍ

ⵉⵏⵜⵜⵉⵜⵏ

ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵜⵔⴰⵔ

ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18

ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏⵖ ⴷ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵉⵖⵣⵡⴰⵔⵏ

ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵓⴱⵚⵓⵏ

ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ

ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ