Wp/zgh/ⵎⵔⵉⵔⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⵔⵉⵔⵜ

ⵎⵔⵉⵔⵜ
M'rirt
مريرت

30°25′N 9°36′W / 30.417°N 9.600°W / 30.417; -9.600
ⵎⵔⵉⵔⵜ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 2 119 000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ 346 106 tagayut. (2 004)


ⵎⵔⵉⵎⵜ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ:مريرت) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷⵉ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ,ⴷⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ. ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵔⴰⵙ, ⵉⵜⵜⴰⵙⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵎⵔⵉⵔⵜ, ⴷⵛⵓⵔⴰⵜ (quartiers) ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ:

  • ⴷⵉ ⵓⵥⵍⵎⴹ( ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⴰⵥⵔⵓ): ⴰⵢⵜ ⵃⵊⵊⵓ,ⴰⴼⵓⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔ
  • ⴷⵉ ⵍⵇⴱⵍⵜ : ⵜⴰⵃⵊⴰⵡⵉⵜ
  • ⵎⵔⵉⵔⵜ( ⴰⵍⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ)
  • ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ :ⴱⵓⵍⴰⵛⴼⴰⵔ, ⴰⵢⴰ ⵄⵎⵉ ⵄⵍⵉ.
  • ⴷⵉ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ(ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ): ⴰⵢⵜ ⵎⵓ

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ

ⵜⵉⵖⵔⵜ ⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵿́45 000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.


⵰⵰

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵎⵔⵉⵎⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⴳⵓⴳⵓ ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴰⵥⵏⴳ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⵓⵇⵔⵜ .

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ

Template:ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ