Wp/zgh/ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ ⵙⴳ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵡⴰⵙ ⵏ 21 ⵖⵓⵛⵜ 1963

ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ[edit | edit source]

ⵢⵉⵡⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴰⵔⵙ 2002, ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴷ 13 ⴷ 14 ⵙⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2002 ⴳ ⵔⵔⴱⴰⵟ.

ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ[edit | edit source]

  • ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
  • ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ