Wp/zgh/ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ
Jump to navigation Jump to search
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵏⴱⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (La bracket.pngⵚⴰⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓ ⵄⴰⵍⴰⵢⵀⵉ ⵡⴰⵙⴰⵍⴰⵎRa bracket.png)

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ : محمد) (ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ: ⴰⴱⵓ ⵍⵇⴰⵙⵉⵎ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵓ ⵄⴰⴱⴷⵉ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵍⵎⵓⵟⴰⵍⵉⴱ La bracket.pngⵚⴰⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓ ⵄⴰⵍⴰⵢⵀⵉ ⵡⴰⵙⴰⵍⴰⵎRa bracket.png) ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⴰⵢⵏⴰⵙ ⵏ 22 ⴰⴱⵔⵉⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 571 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⴽⴽⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵢⵓⵏⵢⵓ 632 , ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ, ⵢⵓⵣⵏⵜ ⵉⴷ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵍⵊⵉⵏⵏ , ⴰⵎ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ، ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵏⴱⵉ ⴰⵏⴳⴳⵔⵓ , ⴷ ⵙⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ : «‌ⵚⴰⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵄⴰⵍⴰⵢⵀⵉ ⵡⴰⵙⴰⵍⵍⴰⵎ» ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴱⴷⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ، ⵓⵢⴰ ⵢⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏⵙⵙⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉⵜ .ⵢⵓⵊⵊⴰⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (La bracket.pngⵚⴰⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓ ⵄⴰⵍⴰⵢⵀⵉ ⵡⴰⵙⴰⵍⴰⵎRa bracket.png) ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵍⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ، ⵓⵎⵥⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ , ⵃⵙⴰⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (La bracket.pngⵚⴰⵍⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀⵓ ⵄⴰⵍⴰⵢⵀⵉ ⵡⴰⵙⴰⵍⴰⵎRa bracket.png) ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵏⵊⴰⵃ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ .

ⵉⵏⴰⴱⵉⵢⵏ
ⴰⴷⴰⵎ  • ⵛⵉⵜ  • ⵉⴷⵔⵉⵙ  • ⵏⵓⵃ  • ⵀⵓⴷ  • ⵚⴰⵍⵉⵃ  • ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ  • ⵉⵙⵎⵄⵉⵍ  • ⵉⵙⵃⴰⵇ  • ⵍⵓⵟ  • ⵢⵄⵇⵓⴱ  • ⵢⵓⵙⵓⴼ  • ⴰⵢⵢⵓⴱ  • ⵛⵓⵄⴰⵢⴱ  • ⵎⵓⵙⴰ  • ⵀⴰⵔⵓⵏ  • ⴷⴰⵡⵓⴷ  • ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ  • ⵢⵓⵏⵓⵙ  • ⵣⴰⴽⴰⵔⵢⴰ  • ⵢⴰⵃⵢⴰ  • ⵄⵉⵙⴰ  • ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ: ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ , ⵓⵥⵓⵎ , ⵉⵙⵍⴰⵎ , ⵇⵓⵔⴰⵏ