Wp/zgh/ⵎⵉⵚⵔⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵎⵉⵚⵔⴰ
Jump to navigation Jump to search

ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ. ⵜⵛⵛⴰⵔ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵖⴰⵣⵣⴰⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ

(ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: جمهورية مصر العربية)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵇⴰⵀⵉⵔⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴼⴰⵜⵜⴰⵃ ⵙⵙⵉⵙⵉ
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ 90%

ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ 10%

ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵊⵓⵏⴰⵢⵀ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 1,010,407.87 ⴽⵎ²[1]
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 93,507,000[2]
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +20
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .eg
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ EG

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]

  1. "Total area km2, pg.15" (PDF). Capmas.Gov – Arab Republic of Egypt. Archived from the original (PDF) on 21 March 2015. Retrieved 8 May 2015.
  2. "Population Clock". Central Agency for Public Mobilization and Statistics. 27 April 2013. Retrieved 27 April 2013.