Wp/zgh/ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵍⵖ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵏⵏⵙ, ⵜⴷⴳⴳⵉ ⵜⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎ ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵖⵔⴼ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴱⴳⵉⵜⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ, ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵉⵏ...

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ