Wp/zgh/ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
Jump to navigation Jump to search

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵍⵖ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵏⵏⵙ, ⵜⴷⴳⴳⵉ ⵜⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎ ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵖⵔⴼ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴱⴳⵉⵜⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ, ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵉⵏ...

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]