Jump to content

Wp/zgh/ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ


ⵎⴽ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⵔⵏⵓ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ


ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ


ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ

          ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵍⵍⴰⵍ


ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ

ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ (ⵛⴰⴱⴰⴱ ⵔⵔⵉⴼ ⴰⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ)


ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ

ⵛⵔⴰ - CRA


ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ

ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ


ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ

1953


ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ

ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵍⵄⵔⵚⵉ


ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ

ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ


ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ

ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - 2
ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ

ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴱⵓⵎⵙⵄⵓⴷⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ

ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵛⵉⴱⴰ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ