Wp/zgh/ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ
Jump to navigation Jump to search

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵣⴷⵖⵏ ⵜⵜ 12,516 ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ.

ⵉⴼⵢⵢⴻⵢ ⴷⵉⴳⵙ 7 ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ:

  • ⵉⵥⵏⴰⴳⵏ;
  • ⴰⵢⵜ ⵄⴷⴷⵉ;
  • ⴰⵢⵜ ⵏⵏⵊ;
  • ⴰⵢⵜ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ;
  • ⴰⵢⵜ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ;
  • ⴰⵢⵜ ⵄⵎⵕ;
  • ⴰⵢⵜ ⵍⵎⵄⵉⵣ.