Jump to content

Wp/zgh/ⵇⴰⵟⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵇⴰⵟⴰⵔ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ

ⵇⴰⵟⴰⵔ (ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵄⵔⴰⴱ: دولة قطر)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵄⴰⴱⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴰⵣⵓⵏⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵄⴰⵔⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵡⵃⴰ . ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⴷ، ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ. ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1979 ,ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ . ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵢⵉⵡⴹ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2013 ⵖⵔ 1,8 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ: ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵇⴰⵟⴰⵔⵉⵢⵏ ⵉⵏⵚⵍⵉⵢⵏ : 300،000 ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ 1.55 ⵎⵍⵢⵓⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⵓⵔ ⵍⴳⴰⵣ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵏⵉⴼⵟ . ⵇⴰⵟⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ .ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵓⴹⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2022، ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .