Wp/zgh/ⵄⵉⵙⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵄⵉⵙⴰ

ⵜⵍⵍⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰⵎ ⵢⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵄⵉⵎⵔⴰⵏ ⴳ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⵢⴳⴳⵉⵣ ⵓⵎⴰⵍⴰⴽ ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ ⵢⵉⵡⵉ ⴰⵙ-ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴼ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⴰⵎⴱⴰⵔⴽⵉ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵄⵉⵙⴰ [1]. ⴰⴷⵢⴳ ⴰⵏⴰⴱⵉ , ⵢⵙⴳⴳⵉⵣ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ. ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⴳⴰ ⴰⵏⵓⴱⵉ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵏⵚⴰⵃ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵄⴱⴰⴷⵏ ⵔⴱⴱⵉ .

  1. ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ، ⴰⵍⵉ ⵄⵉⵎⵔⴰⵏ، 45