Wp/zgh/ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵡⵔⵉⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵡⵔⵉⴷ
Jump to navigation Jump to search

ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵡⵔⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1962، ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ 1999 ⴰⵎ "ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵙⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ" . ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⵓⵔⵉⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵔⴰⵛⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ، ⵢⵖⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵔⴱⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⵥⵉⵢⵜ ⵏⵏⵙ ، ⵢⴹⴼⵔ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1977. ⵢⵓⵎⵥ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵜⴽⵓⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵔⴱⴰⴹ، ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷⴳⵙ ⵙ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ، ⴷ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ .