Jump to content

Wp/zgh/ⵜⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ)
Wp > zgh > ⵜⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⵥⵏⴽⵯⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ
ⵃⵓⵙⴰ
ⵉⵜⵔⵉ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵙⵍ 1946
ⵉⴽⵍⴰⵏ ⴰⵥⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⵡⵓⵎⵍⵉⵍ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ,  ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ
(45.480 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵡⵔ)
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵡⵎⵕⵕⵓⴽⵜ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵙⴳ 2011
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ  ⴰⵎⵉⵏ ⴹⵓⵡⵔ
ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ  ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵙⵙⴻⴽⵜⵉⵡⵉ
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵃⵙⴰⵢⵏⵉ
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵢⵓⴼ  ⵃⵎⵎⵓ ⵎⵓⵃⴰⵍ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ www.husafootball.com
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵡⵎⵕⵕⵓⴽⵜ
2001-2002
2002-2003

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵜ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Hassania Union Sport d'Agadir) (HUSA), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕⵓⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1946, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵡⵎⵕⵕⵓⴽⵜⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⵖⵢ ⵜⵙⴹⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵢ ⵖⵔ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, 1958. ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵣⵏⴽⵯⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ 2002 ⴷ 2003, ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ 1964 ⴷ 2006 ⵎⴰⴽⴰ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵜ ⵓⵡⵉⵏ.