Wp/zgh/ⵀⴰⵔⵓⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵀⴰⵔⵓⵏ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⵉ ⵀⴰⵔⵓⵏ

ⵀⴰⵔⵓⵏ La bracket.pngعليه السلامRa bracket.png ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⴱⵉ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ, ⵉⴳⴰ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵄⵉⵎⵔⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴳⵎⴰⵙ ⵎⵓⵙⴰ La bracket.pngعليه السلامRa bracket.pngⵎⴰⵔⵢⴰⵎ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⴼⵔⵄⵓⵏⵏ, ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵛⵉⴱ ⵖⵓⵔⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵜⴰⵔⵡⴰ.

ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⴱⵉ ⵀⴰⵔⵓⵏ La bracket.pngعليه السلامRa bracket.png ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵄⵉⵎⵔⴰⵏ ⵏ ⵇⴰⵀⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵡⵉⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉⵙⵃⴰⵇⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ La bracket.pngعليه السلامRa bracket.png.

ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔ ⵓⵏⴰⴱⵉ ⵀⴰⵔⵓⵏ La bracket.pngعليه السلامRa bracket.pngⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ . ⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵍⴰⵢⴰⵜ ⴰⵎ :

  • (ولقد ءاتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرأ) (ⴼⵓⵔⵇⴰⵏ 35)
  • (وأخى هارون هو أفصح منى لسانأ فأرسله معى) (ⵍⵇⵉⵚⴰⵚ 34)
  • (واحلل عقدة من لسانى، يفقهوا قولى، واجعل لى وزيرأ من أهلى، هارون أخى....) (ⵟⴰⵀ 27-30)

ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⵢⵓⵛⴰ ⵉ ⵀⴰⵔⵓⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⴳⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⴱⵉ ⵎⵓⵙⴰ La bracket.pngعليه السلامRa bracket.png

ⵉⵏⴰⴱⵉⵢⵏ
ⴰⴷⴰⵎ  • ⵛⵉⵜ  • ⵉⴷⵔⵉⵙ  • ⵏⵓⵃ  • ⵀⵓⴷ  • ⵚⴰⵍⵉⵃ  • ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ  • ⵉⵙⵎⵄⵉⵍ  • ⵉⵙⵃⴰⵇ  • ⵍⵓⵟ  • ⵢⵄⵇⵓⴱ  • ⵢⵓⵙⵓⴼ  • ⴰⵢⵢⵓⴱ  • ⵛⵓⵄⴰⵢⴱ  • ⵎⵓⵙⴰ  • ⵀⴰⵔⵓⵏ  • ⴷⴰⵡⵓⴷ  • ⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏ  • ⵢⵓⵏⵓⵙ  • ⵣⴰⴽⴰⵔⵢⴰ  • ⵢⴰⵃⵢⴰ  • ⵄⵉⵙⴰ  • ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ
ⵥⵕ ⴰⵡⴷ: ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ , ⵓⵥⵓⵎ , ⵉⵙⵍⴰⵎ , ⵇⵓⵔⴰⵏ