Wp/zgh/ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⴷⵓⴳⴰⵡⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⴷⵓⴳⴰⵡⴰ
Jump to navigation Jump to search
ⵙⵉⵏⵛⵉ ⴽⵓⴷⵓ ⵖ ⵜⵖⵡⵕⴹⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵖ ⴳⴷⴰⵎ ⵏⵏⵙ

ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⴷⵓⴳⴰⵡⴰ (ⵙ ⵜⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉⵢⵜ : 江戸川 コナン) ⵉⴳⴰ ⵙⵉⵏⵛⵉ ⴽⵓⴷⵓ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵥⵥⵉⵢ ⵜⴰⵎⵖⵓⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵣⵖ ⵖⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵙⵡⴰ ⴰⴼⵔⴽⴰ ⵏ APTX4869 ⵉⵙⵜⵛⵉⵏ . ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵛⵉⵔⵔⵉ ⴷⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ 7 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ, ⵡⴰⵍⴰⵢⵏⵏⵉ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰ ⵉⵎⴳⵣⵓ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏ ⵙⵉⵏⵛⵉ ⴽⵓⴷⵓ ⴰⵎⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ.