Wp/zgh/ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ

ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ (ⵙ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵜ: Suomi, ⵙ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ: Finland) ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ (ⵙ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵜ: Suomen tasavalta, ⵙ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ: Republiken Finland) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ.