Wp/zgh/ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⴷⴳ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ

ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵢⵓⵡⵜ ⵙⴳ 12 ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ.

ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ[edit]

ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵏ: