Jump to content

Wp/zgh/ⴷⵓⵍⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴷⵓⵍⴰⵔ

ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵇⵇⴰⵕⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵖ ⵓⵎⴰⴷⴹⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜ $. ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵓⵍⴰⵔ. ⴷ ⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵖ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ