Wp/zgh/ⴳⴰⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴳⴰⵢⴰ
Jump to navigation Jump to search

ⴳⴰⵢⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Gaîa) ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⴳⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵛⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ , ⴳⴰⵢⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ (208 Avent JC)

Juba II.jpg
 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
Juba i.jpg