Wp/zgh/ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ
Jump to navigation Jump to search
ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ
ⴱⴰⵏⵉⵢ

ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ (big Buck bunny ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⵉⵜⴼⵙⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2958 (2008) ⵖ ⵎⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⴼⵔⵙⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏ.

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ[edit]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵣⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ[edit]