Wp/zgh/ⴱⴰⵔⵉⵣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⴱⴰⵔⵉⵣ

ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ: 48° 51′ 24″ N, 2° 21′ 07″ E
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ Île-de-France
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⴰⵏⵏ ⵀⵉⴹⴰⵍⴳⵓ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 2 220 445. (2014)
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴱⴰⵔⵉⵣⵉⵢⵏ
ⴰⵙⴳⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 75001 ⴰⵔ 75020, ⴷ 75116
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 105,40 ⴽⵎ²
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 21 067/ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ min. 28 ⵎⵉⵜⵔ
max. 131 ⵎⵉⵜⵔ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ
http://www.paris.fr/

ⴱⴰⵔⵉⵣ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ: Paris) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⵚⵚⴽⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ 2,243,833 ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2010.