Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏ
ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵜⵣⵔⵉ ⵖⴼ ⵙⵙⵉⵏ

ⵙⵙⵉⵏ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ Siene) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵣⵔⵢ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ 777 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴼⴼⵢ ⴳ ⵓⴱⴰⴷⵓ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵓⵀⴰⴼⵔ.