Wp/zgh/ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵍ

ⵏⵏⵉⵍ ⴷ ⴰⵙⵉⴼ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6,500km. ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵠⵉⴽⵜⵓⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵏⴷⴰ. ⵉⵜⵎⵖⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵚⵔⴰ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.