Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ. ⵙ ⵎⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴹⵔⴻⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷⴰⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ.