Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⵏⴰⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵏⴰⵢ

ⴰⵎⵏⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ (ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ: ⴰⴱⴷ ⵍⵀⴰⴷⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵙⵉ) ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴳ ⵍⵇⵍⵄⵜ ⵏ ⵎⴳⵓⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴼⵓⵔⴰⵔ 1989, ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵛⵏⵏⴰⵢ, ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ

ⴳ ⵍⵄⵎⵔ ⵏ 3 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ، ⵢⵙⴽⵔ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⴷⴰ ⵢⵢⵜⵛⵏⵓ ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⴷⵉⵔ ⴷ ⵎⵓⵃⴰ ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2006 ⵢⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴳ ⵜⵇⵍⵄⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2956، ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵢⵙⴼⵖⴷ ⴰⵎⵏⴰⵢ ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 2 ⴷⴷⴰⵡ ⵢⵉⵙⵎ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ (Berber Women) .