Wp/zgh/ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵉⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ:

  • ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ : 0, 1, 2, 3, …, n, … ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵜⵜ ⵙ ;
  • ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵖ : …, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …, n, … ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵜⵜ ⵙ .