Wp/zgh/ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵉⵎⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵉⵎⵉⵜ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉ-ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ-...

A[edit | edit source]

angstrom :

atom : ⴰⴼⵏⵓⵣ[1]; ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ : atome : ذرة

B[edit | edit source]

C[edit | edit source]

chemistry : ⵜⴰⴽⵉⵎⵉⵜ : chimie : كيمياء

D[edit | edit source]

E[edit | edit source]

electron : ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏ, ⵓⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏ, ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵏ : électron

F[edit | edit source]

G[edit | edit source]

gas :

H[edit | edit source]

I[edit | edit source]

isotope : ⴰⵏⴳⴳⵓ, ⵓⵏⴳⴳⵓ, ⵉⵏⴳⴳⴰ : isotope : نظير

J[edit | edit source]

K[edit | edit source]

L[edit | edit source]

liquid :

M[edit | edit source]

molecule : ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ, ⵜⴼⵓⵍⵜ, ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ : molécule : جزيئة

N[edit | edit source]

neutron : ⴰⵏⵓⵟⵕⵓⵏ, ⵓⵏⵓⵟⵕⵓⵏ, ⵉⵏⵓⵟⵕⵓⵏⵏ : neutron

nucleus :

O[edit | edit source]

P[edit | edit source]

proton : ⴰⴱⵕⵓⵟⵓⵏ, ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⵏ, ⵉⴱⵕⵓⵟⵓⵏⵏ : proton

Q[edit | edit source]

R[edit | edit source]

S[edit | edit source]

solid : ⵓⵏⵜⵉⵎ, ⵓⵏⵜⵉⵎ, ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ : solide

T[edit | edit source]

U[edit | edit source]

V[edit | edit source]

W[edit | edit source]

X[edit | edit source]

Y[edit | edit source]

Z[edit | edit source]

ⵜⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ[edit | edit source]

  1. ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ